a firm regulated by RICS

Bedrijfsovername/Deelneming

Bij een bedrijfsovername is het van belang om de waarde van de bedrijfsmiddelen te weten. Inzicht in deze waarde door een goed onderbouwde taxatie geeft houvast bij het nemen van een goede beslissing.

Ook kan een goede waardering ondersteuning geven bij een financieringsvraagstuk bij overname.

Misschien is er, naast de inbreng van kapitaal, behoefte om bedrijfsmiddelen die worden ingebracht op de juiste inbrengwaarde ( of uitkoopwaarde) te waarderen .Dit indien er sprake is van een aanstaande deelneming( of splitsing ).

Timbre heeft voor bedrijfsmiddelen RICS en Federatie TMV gecertificeerde taxateurs om markt gerelateerde waarderingen en waarderingen ten behoeve van een financiering uit te voeren.

© 2024 Timbre Taxaties, alle rechten voorbehouden